Nhà Văn Hóa Lao Động Quận Bình Tân

Thông tin dự án

Vị trí     :Nhà văn hóa Lao động quận Bình Tân ,168 Trần Thanh Mại, P. tân tạo A, Q.   tân

Quy mô: Dự án có thiết kế 1 sân vận động  rộng đáp ứng mọi nhu cầu về  tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho Đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động sau giờ làm việc mệt nhọc; tồ chức các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Đoàn viên Công đoàn và CNVC-LĐ; tổ chức các hoạt động dịch vụ khác phục vụ nhu cầu thiết thực cho người lao động.

–           Tổng diện tích   : 2000m2

Sản phẩm Đại Thịnh Phát được dự án tin dùng

–             Mái xếp di động

 

Trả lời